Ramon est parti - Hommage radiophonique

Ramon est parti le 20 mai 2018. 
Hommage radiophonique à mon père.
Merci à Wozniak et aux amis de RFI. 
Hasta Siempre Ramon.

Antoine Chao

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta itu med underliggande hälsotillstånd och minimera stress kan också minska symtomen på ED "ED orsakas inte alltid av stigande ålder, och det förekommer sällan ensamt. I själva verket är det ofta kopplat till - och även orsakat av - ett eller flera underliggande hälsotillstånd som en man kanske inte ens vet att han har", säger dr Starke.

"I synnerhet högt blodtryck, hjärtsjukdomar och ångest eller depression kan bidra till symtomen på ED." Förutom de olika behandlingsalternativen för ED, påpekar Dr. Starke att helt enkelt vidta åtgärder för att förbättra din hjärthälsa och mentala hälsa kan bidra till att lindra dina symtom. Erektil dysfunktion (impotens) köpa Viagra snabbt är oförmågan att få och behålla en erektion som är tillräckligt fast för sex. Att ha erektionsproblem då och då är inte nödvändigtvis en anledning till oro.

Om erektionsproblem är ett återkommande problem kan det dock orsaka stress, påverka ditt självförtroende och bidra till relationsproblem. Problem med att få eller behålla en erektion kan också vara ett tecken på ett underliggande hälsotillstånd som behöver behandling och en riskfaktor för hjärtsjukdom. Om du är orolig för erektil dysfunktion, prata med din läkare - även om du är generad. Ibland räcker det att behandla ett underliggande tillstånd för att vända erektil dysfunktion. I andra fall kan det behövas läkemedel eller andra direkta behandlingar.